img
02/08/2562

นายพีระศักดิ์ สีเดือน เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายพีระศักดิ์ สีเดือน เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 นายพีระศักดิ์ สีเดือน เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 5 ภาคเหนือ จัดโดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรม เดอะ ไซมิส พัทยา
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending