img
05/08/2562

นายอนันต์ แสนหาญชัย ครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “ เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” สำหรับอาจารย์สาขาช่างยนต์

นายอนันต์ แสนหาญชัย ครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “ เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” สำหรับอาจารย์สาขาช่างยนต์


วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562 นายอนันต์ แสนหาญชัย ครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “ เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” สำหรับอาจารย์สาขาช่างยนต์ ภายใต้สังกัด สอศ. (รุ่น 21 )
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending