img
05/08/2562

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อรายงานความคืบหน้าการเรียนการสอน

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อรายงานความคืบหน้าการเรียนการสอน


วันที่ 5 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อรายงานความคืบหน้าการเรียนการสอน โดยมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมทำข้อตกลงและทำความเข้าใจในด้านต่างกับผู้ปกครอง
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending