img
08/08/2562

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานในการ ประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษา

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานในการ ประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษา


วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติเป็นประธานในการ ประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษา โดยอาจารย์ มานพ ตระกูลลักขณา หัวหน้างานปกครอง รายงานปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และได้หาแนวทางร่วมกันระหว่างผู้บริหารและตัวแทนครูปกครองของแต่ละสาขาวิชา ณ ห้องฝ่ายพัฒฯ
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending