img
13/08/2562

นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี

นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี


วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี (ศึกษาดูงานศึกษาระบบทวิภาคี) ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending