img
15/08/2562

นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการวันวิทยาศาสตร์ และโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการวันวิทยาศาสตร์ และโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการวันวิทยาศาสตร์ และโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยนายโรเบิตร์ ใชยลังกา ประธานชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending