img
16/08/2562

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยฝ่ายวิชาการ นำนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยฝ่ายวิชาการ นำนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562


วันที่ 16 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยฝ่ายวิชาการ นำนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending