img
17/08/2562

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน จัดโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน จัดโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพ


วันที่ 17 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน จัดโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ (การฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น) ระหว่างวันที่ 16-17 , 24-25 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending