img
27/08/2562

นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบของที่ระลึก โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน

นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบของที่ระลึก โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน


วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีเปิด และมอบของที่ระลึก โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending