img
28/08/2562

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ


วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำโดยนายสันติชัย พรมทับ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับคัดเลือกให้เข้าไปแข่งขันต่อในระดับชาติ. ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จ.พิษณุโลก
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending