img
28/08/2562

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวขอบคุณ ครูฝึกสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มาให้ความรู้ด้านภาษาจีนแก่นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวขอบคุณ ครูฝึกสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนที่มาให้ความรู้ด้านภาษาจีนแก่นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา


วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวขอบคุณ ครูฝึกสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน Huang Jiamei และ Chen Zhuolin ที่มาให้ความรู้ด้านภาษาจีนแก่นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรและของที่ระลึก ตามโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กับ Guilin University of Electronic Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending