img
05/09/2562

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการคนอาชีวะอาสา ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการคนอาชีวะอาสา ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562


วันที่ 5 กันยายน 2562 นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการคนอาชีวะอาสา ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสังกาจ ขอบคุณ ผู้แทนฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending