img
19/09/2562

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวเปิดโครงการ "พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ แบบงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านภาษา"

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวเปิดโครงการ "พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ แบบงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านภาษา"


วันที่ 19-20 กันยายน 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวเปิดโครงการ "พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ แบบงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านภาษา" โดยมีนางสุกัญญา แสงจุ่น เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending