img
29/1/2563 0:00:00

ประกาศผล เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ประกาศผล เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์


ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 29 มกราคม 2563 ณ งานบุคลากร ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก มีดังนี้
ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending