img
12/28/2560

ประกาศผลสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน วิทยาศาสตร์

ประกาศผลสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน วิทยาศาสตร์


ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาวิทยาศาสตร์ และดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บัดนี้วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้ทำการคัดเลือกผลที่ได้ตามเอกสารดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารผลการคัดเลือก คลิก!!

ข่าวล่าสุด
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)...
18/10/2563
img
วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน กันยายน 2563 ทั้งหมด 4 ฉบับ...
01/10/2563
img
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา รับฟังนโยบายของตัวแทนนักเรียน นักศึกษา...
01/10/2563
Trending