img
17/9/2562 0:00:00

ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สำนักงาน

ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สำนักงาน


วันที่ 17 กันยายน 2562 ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 สำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเข้าร่วมรับฟังประชุมรายงานการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูงชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดตากให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และคณะผู้บริหาร รวมถึงคณะครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมรายงานและรับฟัง ณ ห้องประชุมอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ข่าวล่าสุด
img
ไกล้ถึงเวลาแล้ว มาร่วมสนุกกันนะ
25/10/2563
img
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล...
23/10/2563
img
วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร...
23/10/2563
img
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด...
16/10/2563
img
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุกัญญา แสนจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดพร้อมด้วยคณะครู...
16/10/2563
Trending