img
25/03/2563

ประกาศผลการคัดเลือก ครูพิเศษสอน สาขาวิชาโลจิสติกส์

ประกาศผลการคัดเลือก ครูพิเศษสอน สาขาวิชาโลจิสติกส์


ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์ จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล ในวันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผลการสอบคัดเลือก มีดังนี้
ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending