img
01/24/2561

ประกาศผลการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ วิทยบริการและห้องสมุด

ประกาศผลการรับสมัคร เจ้าหน้าที่ วิทยบริการและห้องสมุด


ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุดจำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผลการสอบคัดเลือกดังเอกสารด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารผลการรับสมัคร คลิก!

ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending