img
14/11/2562

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา

นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending