img
29/11/2562

แม่สอด นำคณะผู้บริหาร ครู ว..ท.เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดที่ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่

แม่สอด นำคณะผู้บริหาร ครู ว..ท.เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดที่ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่


วันที่ 29 พฤศจิกายน 62 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดที่ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ และรางวัลนักเรียนนักศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2561
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending