img
12/12/2562

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีมอบใบประกาศนีบัตร ให้กับผู้ผ่านการฝึกวิชาชีพ ณ ศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีมอบใบประกาศนีบัตร ให้กับผู้ผ่านการฝึกวิชาชีพ ณ ศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง


วันที่ 12 ธันวาคม 2562 วันนี้เวลา 10:00 น. นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีมอบใบประกาศนีบัตร ให้กับผู้ผ่านการฝึกวิชาชีพ ณ ศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending