img
02/20/2561

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบทั่วไป 1 ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบทั่วไป 1 ปีการศึกษา 2561


ตามที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2561 ถึง – 19 กุมภาพันธ์ 2561 รอบปกติ (รอบที่ 1) บัดนี้ การสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด หากผู้ปกครองไม่นำนักเรียน นักศึกษามารายงานตัว และมอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สิทธิเข้าศึกษาต่อได้ที่นี่ คลิก !!

ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending