img
26/12/2562

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศ Merry Christmas & Happy New Year 2020

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศ Merry Christmas & Happy New Year 2020


วันที่ 26 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมทักษะวิชาการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศ Merry Christmas & Happy New Year 2020โดยมีการแสดงมายากล และการประกวด แซนตี้ แล้วมีการร่วมสนุกกับกิจกรรมการจับของขวัญวันปีใหม่ ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending