img
27/12/2562

เปิดศูนย์โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ดำเนินการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน

เปิดศูนย์โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ดำเนินการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน


วันที่ 27 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เปิดศูนย์โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ดำเนินการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางธนภรณ์ สีสุก ผู้บริหารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเปิดโครงการครั้งนี้ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2563 ณ บริษัท แม่สอดปิโตรเลียม จำกัด
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending