img
26/12/2562

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวแสดงความยินดี นักเรียน นักศึกษา ที่ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวแสดงความยินดี นักเรียน นักศึกษา ที่ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31


วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวแสดงความยินดี นักเรียน นักศึกษา ที่ ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้แก่ 1. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระบบช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัล Hornor Awards 2. การประกวดโฟล์คซองของคนพันธุ์ R โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending