img
08/01/2563

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดของ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมตึกอำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดของ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมตึกอำนวยการ


วันที่ 8 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดของ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมตึกอำนวยการ
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending