img
10/01/2563

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติร่วมงานการนำเสนอการจัดนิทรรศการของนักเรียนนักศึกษาสาขาสาขาการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนประสบการณ์การนำเสนอผลงานให้กับนักเรียนนักศึกษาสาขาการบัญชี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติร่วมงานการนำเสนอการจัดนิทรรศการของนักเรียนนักศึกษาสาขาสาขาการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนประสบการณ์การนำเสนอผลงานให้กับนักเรียนนักศึกษาสาขาการบัญชี


วันที่ 10 มกราคม 2563 นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติร่วมงานการนำเสนอการจัดนิทรรศการของนักเรียนนักศึกษาสาขาสาขาการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนประสบการณ์การนำเสนอผลงานให้กับนักเรียนนักศึกษาสาขาการบัญชี ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending