img
21/01/2563

ให้การต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา และนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

ให้การต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา และนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา


ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้การต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา และนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา พร้อมด้วยคณะได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมกับ บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ Video Conference รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (พระดาบส) ของทางวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมทั้งพบปะคณะครูและเจ้าหน้าที่เพื่อมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending