img
25/01/2563

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V - NET ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีการจัดการสอบระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V - NET ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีการจัดการสอบระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2


ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม พุทธศักราช 2563 มีการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V - NET ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีการจัดการสอบระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ข่าวล่าสุด
img
ไกล้ถึงเวลาแล้ว มาร่วมสนุกกันนะ
25/10/2563
img
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล...
23/10/2563
img
วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร...
23/10/2563
img
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด...
16/10/2563
img
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสุกัญญา แสนจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดพร้อมด้วยคณะครู...
16/10/2563
Trending