img
27/01/2563

เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติหน่วยงานและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการจัดหาโลหิตประจำปีงบประมาณ 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติหน่วยงานและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการจัดหาโลหิตประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ.ศาลากลางจังหวัดตาก เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติหน่วยงานและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการจัดหาโลหิตประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดหาโลหิตเป็นอันดับ 2 ประเภทสถานศึกษา นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending