img
28/01/2563

ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ รวมทั้งรับสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน พร้อมเปิดโลกทรรศน์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ รวมทั้งรับสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน พร้อมเปิดโลกทรรศน์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด


ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ รวมทั้งรับสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน พร้อมเปิดโลกทรรศน์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending