img
05/02/2563

มอบใบประกาศการแข่งขันโฟล์คซองคนพันธ์ R ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ระดับชาติ

มอบใบประกาศการแข่งขันโฟล์คซองคนพันธ์ R ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ระดับชาติ


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้อำนวยการ ธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ตัวแทนผู้อำนวยการ เดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบใบประกาศการแข่งขันโฟล์คซองคนพันธ์ R ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ระดับชาติ และรางวัลบทเพลงพระราชนิพนธ์ ยอดเยี่ยม สร้างสรรค์ ระดับชาติ จาก15ทีมการแข่งขัน ซึ่งแต่ละทีมเป็นตัวแทนระดับภาค ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์อัชนัย เมืองมา ผู้สนับสนุน ผู้อำนวยการ เดโชวัต ทักคุ้ม และรองผู้อำนวยการ ธนภรณ์ สีสุก
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending