img
06/02/2563

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้น โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคแม่สอดเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกีฬาสี

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้น โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคแม่สอดเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกีฬาสี


วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้น โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคแม่สอดเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกีฬาสี และมีรองผู้อำนวยการฝ่าย คณะครูเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรม
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending