img
14/02/2563

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทานขึ้น โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทานขึ้น โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทานขึ้น โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ และนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด รวมถึงคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติหลายภาคส่วนมาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 และได้รับรางวัล นักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่นางสาว นริศรา ดุลยพันธ์ธรรม นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทานจากที่ว่าการอำเภอแม่สอด ผ่านบริเวรตัวเมืองของอำเภอแม่สอด มายังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและสร้างความตระหนักในคุณค่าของรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด สมคำว่า “นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน” สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท พิมพ์ข้อความ...
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending