img
06/03/2563

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง


คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลำห้วยแม่สอด วัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending