img
02/26/2561

โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2561

โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2561


ผู้อำนวยการนายเดโชวัต ทักคุ้ม เป็นประธานในโครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 28 - 3 มกราคม 2561 ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.

ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending