img
06/08/2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น นศท.ชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น นศท.ชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด...


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น นศท.ชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ข่าวล่าสุด
img
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม และ วิชาวิทยาศาสตร์
13/11/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
02/11/2563
img
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรมและครูวิทยาศาสตร์ตำแหน่งละ 1 อัตรา
31/10/2563
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
Trending