img
02/26/2561

ค่ายลูกเสือ 14-16 มกราคม 2561

ค่ายลูกเสือ 14-16 มกราคม 2561


โครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญ วันที่ 14 - 16 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โครงการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี วิสามัญ วันที่ 14 - 16 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 13 มกราคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending