img
01/09/2563

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดประชุมวางแผนการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและการศึกษาต่อสายอาชีพ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดประชุมวางแผนการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและการศึกษาต่อสายอาชีพ


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดประชุมวางแผนการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและการศึกษาต่อสายอาชีพ กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู สพป.ตาก 2 เข้าร่วมประชุม
ข่าวล่าสุด
img
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม และ วิชาวิทยาศาสตร์
13/11/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
02/11/2563
img
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรมและครูวิทยาศาสตร์ตำแหน่งละ 1 อัตรา
31/10/2563
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
Trending