img
02/09/2563

วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ทั้งหมด 8 ฉบับ..

วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ทั้งหมด 8 ฉบับ..


?? วารสารวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ทั้งหมด 8 ฉบับ
ข่าวล่าสุด
img
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม และ วิชาวิทยาศาสตร์
13/11/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
02/11/2563
img
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรมและครูวิทยาศาสตร์ตำแหน่งละ 1 อัตรา
31/10/2563
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
Trending