img
09/09/2563

วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา...

วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา...


วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากคณะกรรมการ อศจ.ตาก ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะฯวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ข่าวล่าสุด
img
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม และ วิชาวิทยาศาสตร์
13/11/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
02/11/2563
img
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรมและครูวิทยาศาสตร์ตำแหน่งละ 1 อัตรา
31/10/2563
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
Trending