img
21/09/2563

เมื่อคืนวันที่ 20 กันยายน 2563 ช่วงเวลา 20.10 น. หลังจากจบข่าวพระราชสํานัก ช่อง 2 NBT ได้ออนแอร์ สกู๊ปพิเศษ"...

เมื่อคืนวันที่ 20 กันยายน 2563 ช่วงเวลา 20.10 น. หลังจากจบข่าวพระราชสํานัก ช่อง 2 NBT ได้ออนแอร์ สกู๊ปพิเศษ"...


เมื่อคืนวันที่ 20 กันยายน 2563 ช่วงเวลา 20.10 น. หลังจากจบข่าวพระราชสํานัก ช่อง 2 NBT ได้ออนแอร์ สกู๊ปพิเศษ"การเปิดสอนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ" วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด สามารถรับชมออนไลย์ตามลิ้งนี้ได้เลยครับ
ข่าวล่าสุด
img
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม และ วิชาวิทยาศาสตร์
13/11/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
02/11/2563
img
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรมและครูวิทยาศาสตร์ตำแหน่งละ 1 อัตรา
31/10/2563
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
Trending