img
01/10/2563

เมื่อวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม...

เมื่อวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม...


เมื่อวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยมี นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ข่าวล่าสุด
img
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม และ วิชาวิทยาศาสตร์
13/11/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
02/11/2563
img
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน ครูพิเศษสอนสาขาวิชาการโรงแรมและครูวิทยาศาสตร์ตำแหน่งละ 1 อัตรา
31/10/2563
img
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้จัดทำโครงการเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต...
27/10/2563
img
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา...
22/10/2563
Trending