img
02/26/2561

เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นศท.

เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นศท.


วันที่ 24 มกราคม 2561 นายเดโชวัต. ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ในการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310
โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 24 มกราคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending