img
02/26/2561

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น งานฝีมือ การทำบายศรี และดอกไม้ประดิษฐ์ โดยร่วมกับ ชุมชนบ้านสันทราย ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์
โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 18 กุมภาพันธ์ 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending