img
03/08/2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ


ด้วยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนหรือเงินรายได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนและค่าครองชีพเริ่มต้น 7,080 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร คลิก!!

ข่าวล่าสุด
img
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7/7/2563 0:00:00
img
วท.แม่สอด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
25/06/2563
img
วท.แม่สอด รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 1 ตำแหน่ง
25/6/2563 0:00:00
img
ประกาศรับสมัคร ครูพิเศษสอน วิชาเทคนิคพื้นฐาน
04/06/2563
img
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา
01/06/2563
Trending