img
15/03/2561

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและให้โอวาสแก่นักเรียนนักศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 9 มีนาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending