img
15/03/2561

พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 3 และ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 3 และ ปวส.ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับเกียรติจากท่านอุดร ตันติสุนทร เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้รับเกียรติจากท่านอุดร ตันติสุนทร เป็นผู้มอบเกียรติบัตร...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 9 มีนาคม 2018
โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 9 มีนาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending