img
15/03/2561

กองลูกเสือเนตรนารี ได้รับประเมินระดับเหรียญทอง งานลูกเสือฯอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาคเหนือ

กองลูกเสือเนตรนารี ได้รับประเมินระดับเหรียญทอง งานลูกเสือฯอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาคเหนือ


ขอแสดงความยินดี กองลูกเสือเนตรนารี วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด (ค่ายย่อย2 กลุ่ม3 กอง2 หมู่2) ที่ได้เข้าร่วม งานลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ช่อสะอาด ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่8 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 โดยได้รับรางวัล ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ เหรียญทอง และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending