img
15/03/2561

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0


ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 ณ วัดใหม่คำมาตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านกำนันตำบลแม่ปะนายสิงห์คำ อุสา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนครั้งนี้ โดยมีนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์โครงการ

ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 ณ วัดใหม่คำมาตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด...

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 12 มีนาคม 2018
โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.แม่สอด บน 13 มีนาคม 2018
ข่าวล่าสุด
img
ร่วมวางแผนปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23/05/2563
img
ประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี
04/06/2563
img
กิจกรรมการตรวจซ่อม จานดาวเทียม
11/06/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มอบ “หน้ากากอนามัย”
03/04/2563
img
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการใช้ชุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะทางอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับพื้นฐาน (Basic-A1)
20/03/2563
Trending